Wednesday, 29 February 2012

kajian tindakan - Geografi -

Kajian Tindakan........ tahun ni semua guru kat sekolah saya diwajibkan untuk melaksanakan kajian tindakan... perit juga saya nak memikirkan apakah kajian tindakan yang  hendak saya laksanakan.... memikirkan masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar ini dengan melihat perkembangan setiap kemahiran serta sub topik yang diajar. Saya  memilih mata pelajaran geografi sebagai kajian tindakan..Kalau geografi ini memang banyak kajian tindakan yang boleh saya buat. kalau melihat dari sudut pelajar itu sendiri sebagai pelajar pendidikan khas masalah penglihatan khususnya yang totally blind... perkara paling rumit yang saya rasakan ialah tajuk kemahiran geografi 'menafsir peta".
Memang agak rumit bagi mereka yang menhadapi masalah penglihatan khususnya yang totally blind... sebabnya
i. peta yang sedia ada diubah dalam bentuk gambar rajah supaya mereka dapat mengecam menggunakan  sentuhan jari jemari. bayangkanlah sebuah peta topo kalau yang padat kandungannya. gambar rajah tersebut pun akan menjadi padat dan ruang pengecaman mereka agak terbatas kerana terlalu sempit dan akhirnya mereka memberi jawapan yang salah..kalau soalan PMR. saya lebih menekan kan pelajar ini meninggalkan soalan 1- 6 dan jawab terlebih dahulu soalan yang lain. Ini kerana peta topo apabila ditafsirkan oleh mereka boleh mengambil masa yang panjang dan akhirnya soalan yang seterusnya yang lebih mudah akan menyebabkan mereka  rugi kerana tidak menjawab.

ii. satu lagi masalah ialah mengira panjang bagi sungai atau jalan raya yang berliku-liku. Dalam hal ini pendekatan yang saya ambil ialah menjadikan jalan raya tersebut lurus., kalau tidak pun  saya terpaksa mengukur sendiri dan memberikan skala peta contohnya kalau skala 1cm mewakili 2km  jadi panjang sungai ialah 5cm.. so pandailah pelajar ini memikirkannya..

iii. satu lagi masalah yang rumit ialah penggiraan bearing sudut... berpusing-pusing jangka sudut tersebut kalau mereka nak mencari bearing sudut. pendekatan saya ambil ialah membantu mereka menetapkan kedudukan jangka sudut tersebut dan memberikan mereka menjangkakan bearing sudutan berdasarkan sudut sama ada 90, 180, 270 atau 360... dan mereka akan menganggar pada pilihan jawapan yang hampir.

-- Apa pun masalahnya saya sentiasa berusaha membantu pelajar saya ni untuk mendapat keputusan yang cemerlang. Alhamdullilah, sepanjang saya mengajar subjek ini  setiap tahun pelajar saya mendapat 100% lulus walaupun tidak mendapat A tetapi ada juga yang pernah mendapat B satu pencapaian yang agak baik. Hanya pada tahun 2009 sahaja hanya seorang sahaja yang mendapat E dengan peratus 98.7%. Tahun lalu pelajar saya  juga kesemuanya lulus dengan 100%.. ...